Algemene voorwaarden

Babbelboek biedt een gepersonaliseerde abonnementsservice waarmee onze leden via internet toegang hebben tot online leesboeken en via een videofunctie kunnen bellen op bepaalde met internet verbonden computers en andere apparaten.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze service. Zoals g ebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden, betekent "Babbelboek", "onze service" of "de service" de gepersonaliseerde service die door Babbelboek wordt geleverd voor het ontdekken en openen van Babbelboek-inhoud, inclusief alle functies en functionaliteiten, aanbevelingen en recensies, onze websites en gebruikersinterfaces, evenals alle inhoud en software die aan onze service is gekoppeld

1. Lidmaatschap, facturatie & annulering

1.1 uw Babbelboek-lidmaatschap loopt door totdat het wordt beëindigd. Om de Babbelboek-service te gebruiken, moet u over internettoegang en een Babbelboek-ready apparaat beschikken en ons een of meer Betaalmethoden verstrekken. "Betalingsmethode" betekent een huidige, geldige, geaccepteerde betalingsmethode, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt, en die betaling via uw account bij een derde partij kan omvatten. Tenzij u uw lidmaatschap opzegt vóór uw factuurdatum, machtigt u ons om de lidmaatschapskosten voor de volgende betalingscyclus in rekening te brengen via uw Betaalmethode (zie "Annulering" hieronder).

1.2 Reclame aanbiedingen. We kunnen van tijd tot tijd speciale promotionele aanbiedingen, abonnementen of lidmaatschappen ("Aanbiedingen") aanbieden. De geschiktheid van de aanbieding wordt naar eigen goeddunken bepaald door Babbelboek en we behouden ons het recht voor om een ​​aanbieding in te trekken en uw account in de wacht te zetten als we vaststellen dat u niet in aanmerking komt. Leden van huishoudens met een bestaand of recent Babbelboek-lidmaatschap komen mogelijk niet in aanmerking voor bepaalde introductie aanbiedingen. We kunnen informatie gebruiken zoals apparaat-ID, betaalmethode of een e-mailadres van een account dat wordt gebruikt met een bestaand of recent Babbelboek-lidmaatschap om te bepalen of de aanbieding in aanmerking komt. De geschiktheidsvereisten en andere beperkingen en voorwaarden worden bekendgemaakt wanneer u zich aanmeldt voor de aanbieding of in andere mededelingen die aan u beschikbaar worden gesteld.

1.3 Factureringscyclus. De lidmaatschapskosten voor de Babbelboek-service worden in rekening gebracht via uw betaalmethode op de specifieke betalingsdatum die wordt aangegeven op de pagina 'profiel'. De lengte van uw factureringscyclus is afhankelijk van het type abonnement dat u koos toen u zich aanmeldde voor de service. In sommige gevallen kan uw betalingsdatum veranderen, bijvoorbeeld als uw betalingsmethode niet succesvol is vereffend, wanneer u uw abonnement wijzigt of als uw betaalde lidmaatschap is begonnen op een dag die niet in een bepaalde maand valt.

1.4 Betaalmethoden. Om de Babbelboek-service te gebruiken, moet u een of meer betaalmethoden opgeven. u machtigt ons om elke betalingsmethode die aan uw account is gekoppeld, in rekening te brengen in het geval dat uw primaire betalingsmethode wordt geweigerd of niet langer voor ons beschikbaar is voor de betaling van uw abonnementskosten. u blijft verantwoordelijk voor eventueel niet geïnde bedragen. Als een betaling niet met succes wordt afgewikkeld vanwege een vervaldatum, onvoldoende saldo of anderszins, en u uw account niet annuleert, kunnen we uw toegang tot de service opschorten totdat we met succes een geldige betalingsmethode in rekening hebben gebracht. Voor sommige betaalmethoden kan de uitgever u bepaalde kosten in rekening brengen, zoals buitenlandse transactiekosten of andere kosten met betrekking tot de verwerking van uw betaalmethode. Lokale belastingheffingen kunnen variëren, afhankelijk van de gebruikte betalingsmethode.

1.5 Uw betalingsmethoden bijwerken. U kunt uw betalingsmethoden bijwerken door naar de pagina "profiel" te gaan. Na elke update machtigt u ons om de toepasselijke betaalmethode(n) in rekening te blijven brengen.

1.6 Annulering. U kunt uw Babbelboek-lidmaatschap op elk moment opzeggen en u blijft toegang houden tot de Babbelboek-service tot het einde van uw factureringsperiode. Betalingen kunnen niet worden gerestitueerd en we bieden geen restituties of tegoeden voor gedeeltelijke lidmaatschapsperiode of ongebruikte Babbelboek-content. Ga om te annuleren naar de pagina "profiel" en volg de instructies voor annuleren. Als u uw lidmaatschap opzegt, wordt uw account automatisch gesloten aan het einde van uw huidige factureringsperiode. Als u wilt zien wanneer uw account wordt gesloten, klikt u op 'Factureringsgegevens' op de pagina 'profiel'.

1.7 Wijzigingen in de prijs- en abonnements plannen. We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen; prijswijzigingen of wijzigingen in uw abonnementen zijn echter niet eerder van toepassing dan 30 dagen na kennisgeving aan u.

2. Babbelboek service

2.1 U moet minimaal 18 jaar oud zijn om hoofdgebruiker te worden van de Babbelboek-service. Minderjarigen mogen de dienst alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.

2.2 De Babbelboek-service en alle inhoud die via de service toegankelijk is, zijn alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten uw huishouden. Tijdens uw Babbelboek-lidmaatschap verlenen we u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang tot de Babbelboek-service en Babbelboek-content. Met uitzondering van het voorgaande, wordt er geen recht, titel of belang aan u overgedragen. U stemt ermee in de dienst niet te gebruiken voor openbare optredens.

2.3 U heeft toegang tot de Babbelboek-content in het land waar u uw account hebt aangemaakt en alleen op geografische locaties waar we onze service aanbieden en een licentie hebben voor dergelijke content. De inhoud die mogelijk beschikbaar is, verschilt per geografische locatie en zal van tijd tot tijd veranderen.

2.4 De Babbelboek-service, inclusief de contentbibliotheek, wordt regelmatig bijgewerkt. Daarnaast testen we voortdurend verschillende aspecten van onze service, waaronder onze websites, gebruikersinterfaces, promotionele functies en beschikbaarheid van Babbelboek-inhoud.

2.5 Als u de videofunctie op Babbelboek gebruikt registreren of verwerken we uw gesprekken en communicatiegegevens niet. Uw communicatie is privé en wordt niet opgeslagen.

2.6 U stemt ermee in om content niet te archiveren, reproduceren, distribueren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, licentiëren, creëren van afgeleide werken van, aanbieden voor verkoop of gebruiken (behalve zoals expliciet toegestaan ​​in deze gebruiksvoorwaarden) inhoud en informatie die is opgenomen op of verkregen van of via de Babbelboek-service. U stemt er ook mee in om niet: de inhoud beveiligingen in de Babbelboek-service te omzeilen, verwijderen, wijzigen, deactiveren, degraderen of dwarsbomen; een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde manier gebruiken om toegang te krijgen tot de Babbelboek-service; software of andere producten of processen die toegankelijk zijn via de Babbelboek-service decompileren, reverse-engineeren of demonteren; een code of product invoegen of de inhoud van de Babbelboek-service op enigerlei wijze manipuleren; of een datamining-, dataverzamelings- of extractie methode gebruiken. Bovendien stemt u ermee in om geen materiaal te uploaden, posten, e-mailen of anderszins te verzenden of te verzenden dat is ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur die verband houdt met de Babbelboek-service te onderbreken, vernietigen of beperken, inclusief software virussen of enige andere computercode, bestanden of programma's. We kunnen uw gebruik van onze service beëindigen of beperken als u deze gebruiksvoorwaarden schendt of betrokken bent bij illegaal of frauduleus gebruik van de service.

2.7 Wachtwoorden en accounttoegang. Het lid dat het Babbelboek-account heeft aangemaakt en wiens betaalmethode in rekening wordt gebracht is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het Babbelboek-account. Om de controle over het account te behouden en te voorkomen dat iemand toegang krijgt tot het account (waaronder informatie over de kijkgeschiedenis van het account), moet de accounteigenaar de controle behouden over de Babbelboek-ready-apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de service en het wachtwoord niet onthullen of details van de betaalmethode die aan het account is gekoppeld aan iedereen. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en onderhouden van de nauwkeurigheid van de informatie die u ons verstrekt met betrekking tot uw account. We kunnen uw account beëindigen of uw account in de wacht zetten om u, Babbelboek of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

3. Diversen

3.1 Toepasselijk recht. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Deze voorwaarden vormen geen beperking van de consumentenbescherming rechten waarop u mogelijk recht hebt volgens de dwingende wetten van het land waar u woont.

3.2 Overleving. Indien enige bepaling of bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen volledig van kracht.

3.3 Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden. Babbelboek kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u ten minste 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op u van toepassing zijn, op de hoogte stellen.

3.4 Elektronische communicatie. We sturen u informatie met betrekking tot uw account (bijv. betalingsautorisaties, facturen, wijzigingen in wachtwoord of betalingsmethode, bevestigingsberichten, kennisgevingen) alleen in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mails naar uw e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.